آمار و داده ها

نرخ سود بین بانکی

۱۴۰۱/۰۲/۰۱ 20.36 19 22 14
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ 20.29 19 22 14
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ 20.3 19 22 14
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ 20.36 - 22 14

عملکرد بازار بين بانکی ريالی

۱۴۰۰/۰۲/۰۲عملکرد بازار بین‌بانکی ریالی در سال 1399 – 347 KB   PDF icon
۱۳۹۹/۰۱/۲۵عملکرد بازار بین بانکی ریالی در سال 1398 – 488 KB   PDF icon
۱۳۹۸/۰۲/۱۶عملکرد بازار بین بانکی ریالی در سال ۱۳۹7 – 468 KB   PDF icon
۱۳۹۷/۰۳/۰۸عملکرد بازار بین بانکی ریالی در سال ۱۳۹6 – 612 KB   PDF icon
۱۳۹۶/۰۴/۲۱عملکرد بازار بین بانکی ریالی در سال ۱۳۹۵ – 495 KB   PDF icon
۱۳۹۵/۰۶/۰۸عملکرد بازار بین بانکی ریالی در سال ۱۳۹۴ – 513 KB   PDF icon
۱۳۹۴/۰۹/۱۷عملکرد بازار بین بانکی ریالی در سال ۱۳۹۳ – 875 KB   PDF icon
۱۳۹۳/۰۸/۲۰عملکرد بازار بین بانکی ریالی در سال ۱۳۹۲ – 293 KB   PDF icon
۱۳۹۳/۰۸/۲۰عملکرد بازار بين بانکی ريالی در سال های ۱۳۸۹ الی ۱۳۹۱ – 747 KB   PDF icon
۱۳۹۰/۰۳/۲۳عملکرد بازار بین بانکی ریالی در سال ۱۳۸۸ – 119 KB   PDF icon

نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.