آمار و داده ها

نرخ سود بین بانکی 1400

تاریخنرخ بازار بین‌بانکی(%)حداقل نرخ توافق بازخرید(%)نرخ اعتبارگیری قاعده​‌مند(%)نرخ سپرده‌گذاری قاعده‌​مند(%)
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ 20.28 19 22 14
۱۴۰۰/۱۲/۱۹ 20.25 19 22 14
۱۴۰۰/۱۲/۱۲ 20.3 19 22 14
۱۴۰۰/۱۲/۰۵ 20.33 19 22 14
۱۴۰۰/۱۱/۲۸ 20.26 19 22 14
۱۴۰۰/۱۱/۲۱ 20.31 19 22 14
۱۴۰۰/۱۱/۱۴ 20.39 19.2 22 14
۱۴۰۰/۱۱/۰۷ 20.45 19.2 22 14
۱۴۰۰/۱۰/۳۰ 20.48 19.3 22 14
۱۴۰۰/۱۰/۲۳ 20.5 19.3 22 14
۱۴۰۰/۱۰/۱۶ 20.85 19.3 22 14
۱۴۰۰/۱۰/۰۹ 21.11 20.15 22 14
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ 21.08 20.15 22 14
۱۴۰۰/۰۹/۲۵ 21.04 20.15 22 14
۱۴۰۰/۰۹/۱۸ 21.05 20.15 22 14
۱۴۰۰/۰۹/۱۱ 21.06 20.2 22 14
۱۴۰۰/۰۹/۰۴ 21.09 20.1 22 14
۱۴۰۰/۰۸/۲۷ 20.94 19.8 22 14
۱۴۰۰/۰۸/۲۰ 20.7 19.7 22 14
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ 20.61 19.4 22 14
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ 20.31 19.25 22 14
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ 19.86 19.2 22 14
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ 19.55 19 22 14
۱۴۰۰/۰۷/۱۵ 19.47 19 22 14
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ 19.35 19 22 14
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ 19.1 22 14
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ 18.74 22 14
۱۴۰۰/۰۶/۱۸ 18.5 22 14
۱۴۰۰/۰۶/۱۱ 18.4 22 14
۱۴۰۰/۰۶/۰۴ 18.29 22 14
۱۴۰۰/۰۵/۲۸ 18.4 22 14
۱۴۰۰/۰۵/۲۱ 18.16 22 14
۱۴۰۰/۰۵/۱۴ 18.08 22 14
۱۴۰۰/۰۵/۰۷ 18.17 22 14
۱۴۰۰/۰۴/۳۱ 18.61 22 14
۱۴۰۰/۰۴/۲۴ 18.31 22 14
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ 17.95 22 14
۱۴۰۰/۰۴/۱۰ 18.12 22 14
۱۴۰۰/۰۴/۰۳ 18.46 22 14
۱۴۰۰/۰۳/۲۷ 18.54 22 14
۱۴۰۰/۰۳/۲۰ 18.42 22 14
۱۴۰۰/۰۳/۱۳ 18.49 22 14
۱۴۰۰/۰۳/۰۶ 19.24 22 14
۱۴۰۰/۰۲/۳۰ 19.6 19.8 22 14
۱۴۰۰/۰۲/۲۳ 19.58 19.9 22 14
۱۴۰۰/۰۲/۱۶ 19.56 19.8 22 14
۱۴۰۰/۰۲/۰۹ 19.57 19.8 22 14
۱۴۰۰/۰۲/۰۲ 19.76 19.8 22 14
۱۴۰۰/۰۱/۲۶ 19.82 19.8 22 14
۱۴۰۰/۰۱/۱۹ 19.87 19.8 22 14
۱۴۰۰/۰۱/۱۱ 19.9 19.8 22 14

عملکرد بازار بين بانکی ريالی

۱۴۰۰/۰۲/۰۲عملکرد بازار بین‌بانکی ریالی در سال 1399 – 347 KB   PDF icon
۱۳۹۹/۰۱/۲۵عملکرد بازار بین بانکی ریالی در سال 1398 – 488 KB   PDF icon
۱۳۹۸/۰۲/۱۶عملکرد بازار بین بانکی ریالی در سال ۱۳۹7 – 468 KB   PDF icon
۱۳۹۷/۰۳/۰۸عملکرد بازار بین بانکی ریالی در سال ۱۳۹6 – 612 KB   PDF icon
۱۳۹۶/۰۴/۲۱عملکرد بازار بین بانکی ریالی در سال ۱۳۹۵ – 495 KB   PDF icon
۱۳۹۵/۰۶/۰۸عملکرد بازار بین بانکی ریالی در سال ۱۳۹۴ – 513 KB   PDF icon
۱۳۹۴/۰۹/۱۷عملکرد بازار بین بانکی ریالی در سال ۱۳۹۳ – 875 KB   PDF icon
۱۳۹۳/۰۸/۲۰عملکرد بازار بین بانکی ریالی در سال ۱۳۹۲ – 293 KB   PDF icon
۱۳۹۳/۰۸/۲۰عملکرد بازار بين بانکی ريالی در سال های ۱۳۸۹ الی ۱۳۹۱ – 747 KB   PDF icon
۱۳۹۰/۰۳/۲۳عملکرد بازار بین بانکی ریالی در سال ۱۳۸۸ – 119 KB   PDF icon

نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.