نماد وسالت

295 :EPS 3.76 :P/E
قدرت خریدار حقیقی به فروشنده: 3.00
خریدار فروشنده
1 2
0 0
online
بانک قرض الحسنه رسالت (وسالت)
آخرین قیمت 1,143
قیمت پایانی 1,110
قیمت میانگین 1,141
1,088
1,110
1,143
1,143
1,110
0 (%)
0 (%)
1400-02-18 1400-02-15 1400-02-13 1400-02-12 1400-02-08 1400-02-07 1400-02-06 1400-02-05 1400-02-04
بیشتر