نماد وسالت

ورود پول حقیقی: 0.00 میلیون تومان
295 :EPS 3.76 :P/E
قدرت خریدار حقیقی به فروشنده: 2.00
خریدار فروشنده
1 2
0 0
online
بانک قرض الحسنه رسالت (وسالت)
آخرین قیمت 1,141
قیمت پایانی 1,108
قیمت میانگین 1,141
1,086
1,108
1,141
1,141
1,108
1,141 (%)
1,141 (%)
1400-01-24 1400-01-23 1400-01-22 1400-01-21 1400-01-18
بیشتر