نماد شسم

1,977 :EPS 45.29 :P/E
قدرت خریدار حقیقی به فروشنده: 1.00
خریدار فروشنده
1 2
0 0
online
تولید سموم‌ علف‌ کش (شسم)
آخرین قیمت 91,322
قیمت پایانی 89,540
قیمت میانگین 89,944
87,750
89,540
91,330
91,322
89,540
0 (%)
0 (%)
1400-01-23 1400-01-22 1400-01-21 1400-01-18 1400-01-17 1400-01-16 1400-01-15 1400-01-14
بیشتر