نمایش 1–12 از 262 نتیجه

نمایش سایدبار
نمایش 9 24 36

آسیا

کد 12 رقمی نماد IRO1ASIA0001
کد 5 رقمی نماد ASIA1
نام لاتین شرکت Asia Bime
کد 4 رقمی شرکت ASIA
نام شرکت بيمه آسيا
نماد فارسی آسيا
نماد 30 رقمی فارسی بيمه آسيا
کد 12 رقمی شرکت IRO1ASIA0008
بازار بازار اول (تابلوي اصلي) بورس
کد تابلو 1
کد گروه صنعت 66
گروه صنعت بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي
کد زیر گروه صنعت 6603
زیر گروه صنعت بيمه غيرزندگي

اپال

کد 12 رقمی نماد IRO1OPAL0001
کد 5 رقمی نماد OPAL1
نام لاتین شرکت Opal Kani Pars
کد 4 رقمی شرکت OPAL
نام شرکت فرآوري معدني اپال كاني پارس
نماد فارسی اپال
نماد 30 رقمی فارسی فرآوري معدني اپال كاني پارس
کد 12 رقمی شرکت IRO1OPAL0000
بازار بازار دوم بورس
کد تابلو 5
کد گروه صنعت 13
گروه صنعت استخراج كانه هاي فلزي
کد زیر گروه صنعت 1310
زیر گروه صنعت استخراج آهن

اتکام

کد 12 رقمی نماد IRO1ETKA0001
کد 5 رقمی نماد ETKA1
نام لاتین شرکت Amin Company
کد 4 رقمی شرکت ETKA
نام شرکت بيمه اتكايي امين
نماد فارسی اتكام
نماد 30 رقمی فارسی بيمه اتكايي امين
کد 12 رقمی شرکت IRO1ETKA0009
بازار بازار دوم بورس
کد تابلو 5
کد گروه صنعت 66
گروه صنعت بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي
کد زیر گروه صنعت 6603
زیر گروه صنعت بيمه غيرزندگي

اخابر

کد 12 رقمی نماد IRO1MKBT0001
کد 5 رقمی نماد MKBT1
نام لاتین شرکت Iran Tele. Co.
کد 4 رقمی شرکت MKBT
نام شرکت مخابرات ايران
نماد فارسی اخابر
نماد 30 رقمی فارسی مخابرات ايران
کد 12 رقمی شرکت IRO1MKBT0008
بازار بازار اول (تابلوي اصلي) بورس
کد تابلو 1
کد گروه صنعت 64
گروه صنعت مخابرات
کد زیر گروه صنعت 6420
زیر گروه صنعت مخابرات

البرز

کد 12 رقمی نماد IRO1BALB0001
کد 5 رقمی نماد BALB1
نام لاتین شرکت S*Alborz Bimeh
کد 4 رقمی شرکت BALB
نام شرکت بيمه البرز
نماد فارسی البرز
نماد 30 رقمی فارسی بيمه البرز
کد 12 رقمی شرکت IRO1BALB0001
بازار بازار اول (تابلوي اصلي) بورس
کد تابلو 1
کد گروه صنعت 66
گروه صنعت بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي
کد زیر گروه صنعت 6603
زیر گروه صنعت بيمه غيرزندگي

بسویچ

کد 12 رقمی نماد IRO1SWIC0001
کد 5 رقمی نماد SWIC1
نام لاتین شرکت Pars Switch
کد 4 رقمی شرکت SWIC
نام شرکت پارس‌سويچ‌
نماد فارسی بسويچ
نماد 30 رقمی فارسی پارس‌سويچ‌
کد 12 رقمی شرکت IRO1SWIC0000
بازار بازار دوم بورس
کد تابلو 5
کد گروه صنعت 31
گروه صنعت ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي
کد زیر گروه صنعت 3120
زیر گروه صنعت توليد تجهيزات توزيع و كنترل برق

بشهاب

کد 12 رقمی نماد IRO1LAPS0001
کد 5 رقمی نماد LAPS1
نام لاتین شرکت Pars Shahab
کد 4 رقمی شرکت LAPS
نام شرکت لامپ‌ پارس‌ شهاب‌
نماد فارسی بشهاب
نماد 30 رقمی فارسی لامپ‌ پارس‌ شهاب‌
کد 12 رقمی شرکت IRO1LAPS0006
بازار بازار دوم بورس
کد تابلو 5
کد گروه صنعت 31
گروه صنعت ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي
کد زیر گروه صنعت 3150
زیر گروه صنعت توليد لامپ برقي و تجهيزات روشنايي

بکاب

کد 12 رقمی نماد IRO1JOSH0001
کد 5 رقمی نماد JOSH1
نام لاتین شرکت Yazd Jooshkab
کد 4 رقمی شرکت JOSH
نام شرکت صنايع‌جوشكاب‌يزد
نماد فارسی بكاب
نماد 30 رقمی فارسی صنايع‌جوشكاب‌يزد
کد 12 رقمی شرکت IRO1JOSH0004
بازار بازار دوم بورس
کد تابلو 5
کد گروه صنعت 31
گروه صنعت ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي
کد زیر گروه صنعت 3130
زیر گروه صنعت توليد سيم و كابل عايق

بکام

کد 12 رقمی نماد IRO1KGND0001
کد 5 رقمی نماد KGND1
نام لاتین شرکت Ghandi Cables.
کد 4 رقمی شرکت KGND
نام شرکت كارخانجات توليدي شهيد قندي
نماد فارسی بكام
نماد 30 رقمی فارسی كارخانجات توليدي شهيد قندي
کد 12 رقمی شرکت IRO1KGND0000
بازار بازار اول (تابلوي فرعي) بورس
کد تابلو 3
کد گروه صنعت 31
گروه صنعت ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي
کد زیر گروه صنعت 3130
زیر گروه صنعت توليد سيم و كابل عايق

بموتو

کد 12 رقمی نماد IRO1MOTJ0001
کد 5 رقمی نماد MOTJ1
نام لاتین شرکت Motogen
کد 4 رقمی شرکت MOTJ
نام شرکت موتوژن‌
نماد فارسی بموتو
نماد 30 رقمی فارسی موتوژن‌
کد 12 رقمی شرکت IRO1MOTJ0006
بازار بازار اول (تابلوي اصلي) بورس
کد تابلو 1
کد گروه صنعت 31
گروه صنعت ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي
کد زیر گروه صنعت 3110
زیر گروه صنعت توليد موتورها، مولدها و مبدلهاي الكتريكي

بنیرو

کد 12 رقمی نماد IRO1NIRO0001
کد 5 رقمی نماد NIRO1
نام لاتین شرکت Nirou Trans
کد 4 رقمی شرکت NIRO
نام شرکت نيروترانس‌
نماد فارسی بنيرو
نماد 30 رقمی فارسی نيروترانس‌
کد 12 رقمی شرکت IRO1NIRO0008
بازار بازار اول (تابلوي فرعي) بورس
کد تابلو 3
کد گروه صنعت 31
گروه صنعت ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي
کد زیر گروه صنعت 3110
زیر گروه صنعت توليد موتورها، مولدها و مبدلهاي الكتريكي

پارسیان

کد 12 رقمی نماد IRO1IPAR0001
کد 5 رقمی نماد IPAR1
نام لاتین شرکت Parsian
کد 4 رقمی شرکت IPAR
نام شرکت بيمه پارسيان
نماد فارسی پارسيان
نماد 30 رقمی فارسی بيمه پارسيان
کد 12 رقمی شرکت IRO1IPAR0002
بازار بازار اول (تابلوي فرعي) بورس
کد تابلو 3
کد گروه صنعت 66
گروه صنعت بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي
کد زیر گروه صنعت 6603
زیر گروه صنعت بيمه غيرزندگي