نمایش 1–12 از 488 نتیجه

نمایش سایدبار
نمایش 9 24 36

آ س پ

کد 12 رقمی نماد IRO3ASPZ0001
کد 5 رقمی نماد ASPZ1
نام لاتین شرکت A.S.P CO
کد 4 رقمی شرکت ASPZ
نام شرکت آ.س.پ
نماد فارسی آ س پ
نماد 30 رقمی فارسی آ.س.پ
کد 12 رقمی شرکت IRO3ASPZ0008
بازار بازار اول فرابورس
کد تابلو 1
کد گروه صنعت 70
گروه صنعت انبوه سازي، املاك و مستغلات
کد زیر گروه صنعت 7021
زیر گروه صنعت پيمانكاري املاك و مستغلات

آبادا

کد 12 رقمی نماد IRO1NBAB0001
کد 5 رقمی نماد NBAB1
نام لاتین شرکت Abadan PG
کد 4 رقمی شرکت NBAB
نام شرکت توليد نيروي برق آبادان
نماد فارسی آبادا
نماد 30 رقمی فارسی توليد نيروي برق آبادان
کد 12 رقمی شرکت IRO1NBAB0009
بازار بازار دوم بورس
کد تابلو 5
کد گروه صنعت 40
گروه صنعت عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
کد زیر گروه صنعت 4010
زیر گروه صنعت توليد انتقال و توزيع نيروي برق

آپ

کد 12 رقمی نماد IRO1APPE0001
کد 5 رقمی نماد APPE1
نام لاتین شرکت Asan Pardakht Pers
کد 4 رقمی شرکت APPE
نام شرکت آسان پرداخت پرشين
نماد فارسی آپ
نماد 30 رقمی فارسی آسان پرداخت پرشين
کد 12 رقمی شرکت IRO1APPE0008
بازار بازار دوم بورس
کد تابلو 5
کد گروه صنعت 72
گروه صنعت رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن
کد زیر گروه صنعت 7220
زیر گروه صنعت مشاوره و تهيه نرم افزار

آسیا

کد 12 رقمی نماد IRO1ASIA0001
کد 5 رقمی نماد ASIA1
نام لاتین شرکت Asia Bime
کد 4 رقمی شرکت ASIA
نام شرکت بيمه آسيا
نماد فارسی آسيا
نماد 30 رقمی فارسی بيمه آسيا
کد 12 رقمی شرکت IRO1ASIA0008
بازار بازار اول (تابلوي اصلي) بورس
کد تابلو 1
کد گروه صنعت 66
گروه صنعت بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي
کد زیر گروه صنعت 6603
زیر گروه صنعت بيمه غيرزندگي

اپال

کد 12 رقمی نماد IRO1OPAL0001
کد 5 رقمی نماد OPAL1
نام لاتین شرکت Opal Kani Pars
کد 4 رقمی شرکت OPAL
نام شرکت فرآوري معدني اپال كاني پارس
نماد فارسی اپال
نماد 30 رقمی فارسی فرآوري معدني اپال كاني پارس
کد 12 رقمی شرکت IRO1OPAL0000
بازار بازار دوم بورس
کد تابلو 5
کد گروه صنعت 13
گروه صنعت استخراج كانه هاي فلزي
کد زیر گروه صنعت 1310
زیر گروه صنعت استخراج آهن

اپرداز

کد 12 رقمی نماد IRO3APDZ0001
کد 5 رقمی نماد APDZ1
نام لاتین شرکت Atieh Dade Pardaz
کد 4 رقمی شرکت APDZ
نام شرکت آتيه داده پرداز
نماد فارسی اپرداز
نماد 30 رقمی فارسی آتيه داده پرداز
کد 12 رقمی شرکت IRO3APDZ0005
بازار بازار دوم فرابورس
کد تابلو 3
کد گروه صنعت 73
گروه صنعت اطلاعات و ارتباطات
کد زیر گروه صنعت 7310
زیر گروه صنعت خدمات ارزش افزوده

اتکام

کد 12 رقمی نماد IRO1ETKA0001
کد 5 رقمی نماد ETKA1
نام لاتین شرکت Amin Company
کد 4 رقمی شرکت ETKA
نام شرکت بيمه اتكايي امين
نماد فارسی اتكام
نماد 30 رقمی فارسی بيمه اتكايي امين
کد 12 رقمی شرکت IRO1ETKA0009
بازار بازار دوم بورس
کد تابلو 5
کد گروه صنعت 66
گروه صنعت بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي
کد زیر گروه صنعت 6603
زیر گروه صنعت بيمه غيرزندگي

اتکای

کد 12 رقمی نماد IRO3ETKZ0001
کد 5 رقمی نماد ETKZ1
نام لاتین شرکت S*Iranian Etekai
کد 4 رقمی شرکت ETKZ
نام شرکت بيمه اتكايي ايرانيان
نماد فارسی اتكاي
نماد 30 رقمی فارسی بيمه اتكايي ايرانيان
کد 12 رقمی شرکت IRO3ETKZ0008
بازار بازار دوم فرابورس
کد تابلو 3
کد گروه صنعت 66
گروه صنعت بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي
کد زیر گروه صنعت 6603
زیر گروه صنعت بيمه غيرزندگي

اخابر

کد 12 رقمی نماد IRO1MKBT0001
کد 5 رقمی نماد MKBT1
نام لاتین شرکت Iran Tele. Co.
کد 4 رقمی شرکت MKBT
نام شرکت مخابرات ايران
نماد فارسی اخابر
نماد 30 رقمی فارسی مخابرات ايران
کد 12 رقمی شرکت IRO1MKBT0008
بازار بازار اول (تابلوي اصلي) بورس
کد تابلو 1
کد گروه صنعت 64
گروه صنعت مخابرات
کد زیر گروه صنعت 6420
زیر گروه صنعت مخابرات

ارفع

کد 12 رقمی نماد IRO3ARFZ0001
کد 5 رقمی نماد ARFZ1
نام لاتین شرکت S*Arfa Steel Co.
کد 4 رقمی شرکت ARFZ
نام شرکت شركت آهن و فولاد ارفع
نماد فارسی ارفع
نماد 30 رقمی فارسی شركت آهن و فولاد ارفع
کد 12 رقمی شرکت IRO3ARFZ0001
بازار بازار دوم فرابورس
کد تابلو 3
کد گروه صنعت 27
گروه صنعت فلزات اساسي
کد زیر گروه صنعت 2710
زیر گروه صنعت توليد آهن و فولاد پايه

اعتلا

کد 12 رقمی نماد IRO3ETLZ0001
کد 5 رقمی نماد ETLZ1
نام لاتین شرکت Alborz Invest.
کد 4 رقمی شرکت ETLZ
نام شرکت شركت سرمايه گذاري اعتلاء البرز
نماد فارسی اعتلا
نماد 30 رقمی فارسی شركت سرمايه گذاري اعتلاء البرز
کد 12 رقمی شرکت IRO3ETLZ0007
بازار بازار اول فرابورس
کد تابلو 1
کد گروه صنعت 56
گروه صنعت سرمايه گذاريها
کد زیر گروه صنعت 5699
زیر گروه صنعت ساير واسطه هاي مالي

افرا

کد 12 رقمی نماد IRO3AFRZ0001
کد 5 رقمی نماد AFRZ1
نام لاتین شرکت Afra Net Co.
کد 4 رقمی شرکت AFRZ
نام شرکت افرانت
نماد فارسی افرا
نماد 30 رقمی فارسی افرانت
کد 12 رقمی شرکت IRO3AFRZ0001
بازار بازار دوم فرابورس
کد تابلو 3
کد گروه صنعت 72
گروه صنعت رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن
کد زیر گروه صنعت 7200
زیر گروه صنعت ساير فعاليت هاي رايانه اي