نمایش 1–12 از 348 نتیجه

نمایش سایدبار
نمایش 9 24 36

آبادا

کد 12 رقمی نماد IRO1NBAB0001
کد 5 رقمی نماد NBAB1
نام لاتین شرکت Abadan PG
کد 4 رقمی شرکت NBAB
نام شرکت توليد نيروي برق آبادان
نماد فارسی آبادا
نماد 30 رقمی فارسی توليد نيروي برق آبادان
کد 12 رقمی شرکت IRO1NBAB0009
بازار بازار دوم بورس
کد تابلو 5
کد گروه صنعت 40
گروه صنعت عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
کد زیر گروه صنعت 4010
زیر گروه صنعت توليد انتقال و توزيع نيروي برق

آپ

کد 12 رقمی نماد IRO1APPE0001
کد 5 رقمی نماد APPE1
نام لاتین شرکت Asan Pardakht Pers
کد 4 رقمی شرکت APPE
نام شرکت آسان پرداخت پرشين
نماد فارسی آپ
نماد 30 رقمی فارسی آسان پرداخت پرشين
کد 12 رقمی شرکت IRO1APPE0008
بازار بازار دوم بورس
کد تابلو 5
کد گروه صنعت 72
گروه صنعت رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن
کد زیر گروه صنعت 7220
زیر گروه صنعت مشاوره و تهيه نرم افزار

آسیا

کد 12 رقمی نماد IRO1ASIA0001
کد 5 رقمی نماد ASIA1
نام لاتین شرکت Asia Bime
کد 4 رقمی شرکت ASIA
نام شرکت بيمه آسيا
نماد فارسی آسيا
نماد 30 رقمی فارسی بيمه آسيا
کد 12 رقمی شرکت IRO1ASIA0008
بازار بازار اول (تابلوي اصلي) بورس
کد تابلو 1
کد گروه صنعت 66
گروه صنعت بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي
کد زیر گروه صنعت 6603
زیر گروه صنعت بيمه غيرزندگي

اپال

کد 12 رقمی نماد IRO1OPAL0001
کد 5 رقمی نماد OPAL1
نام لاتین شرکت Opal Kani Pars
کد 4 رقمی شرکت OPAL
نام شرکت فرآوري معدني اپال كاني پارس
نماد فارسی اپال
نماد 30 رقمی فارسی فرآوري معدني اپال كاني پارس
کد 12 رقمی شرکت IRO1OPAL0000
بازار بازار دوم بورس
کد تابلو 5
کد گروه صنعت 13
گروه صنعت استخراج كانه هاي فلزي
کد زیر گروه صنعت 1310
زیر گروه صنعت استخراج آهن

اتکام

کد 12 رقمی نماد IRO1ETKA0001
کد 5 رقمی نماد ETKA1
نام لاتین شرکت Amin Company
کد 4 رقمی شرکت ETKA
نام شرکت بيمه اتكايي امين
نماد فارسی اتكام
نماد 30 رقمی فارسی بيمه اتكايي امين
کد 12 رقمی شرکت IRO1ETKA0009
بازار بازار دوم بورس
کد تابلو 5
کد گروه صنعت 66
گروه صنعت بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي
کد زیر گروه صنعت 6603
زیر گروه صنعت بيمه غيرزندگي

اخابر

کد 12 رقمی نماد IRO1MKBT0001
کد 5 رقمی نماد MKBT1
نام لاتین شرکت Iran Tele. Co.
کد 4 رقمی شرکت MKBT
نام شرکت مخابرات ايران
نماد فارسی اخابر
نماد 30 رقمی فارسی مخابرات ايران
کد 12 رقمی شرکت IRO1MKBT0008
بازار بازار اول (تابلوي اصلي) بورس
کد تابلو 1
کد گروه صنعت 64
گروه صنعت مخابرات
کد زیر گروه صنعت 6420
زیر گروه صنعت مخابرات

البرز

کد 12 رقمی نماد IRO1BALB0001
کد 5 رقمی نماد BALB1
نام لاتین شرکت S*Alborz Bimeh
کد 4 رقمی شرکت BALB
نام شرکت بيمه البرز
نماد فارسی البرز
نماد 30 رقمی فارسی بيمه البرز
کد 12 رقمی شرکت IRO1BALB0001
بازار بازار اول (تابلوي اصلي) بورس
کد تابلو 1
کد گروه صنعت 66
گروه صنعت بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي
کد زیر گروه صنعت 6603
زیر گروه صنعت بيمه غيرزندگي

انرژی3

کد 12 رقمی نماد IRO1BENC0001
کد 5 رقمی نماد BENC1
نام لاتین شرکت Other Energy B.
کد 4 رقمی شرکت BENC
نام شرکت سايراشخاص بورس انرژي
نماد فارسی انرژي3
نماد 30 رقمی فارسی سايراشخاص بورس انرژي
کد 12 رقمی شرکت IRO1BENC0004
بازار بازار دوم بورس
کد تابلو 5
کد گروه صنعت 67
گروه صنعت فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط
کد زیر گروه صنعت 6712
زیر گروه صنعت فعاليتهاي مرتبط با اوراق بهادار

بترانس

کد 12 رقمی نماد IRO1TRNS0001
کد 5 رقمی نماد TRNS1
نام لاتین شرکت S*Iran Transfo
کد 4 رقمی شرکت TRNS
نام شرکت ايران‌ ترانسفو
نماد فارسی بترانس
نماد 30 رقمی فارسی ايران‌ ترانسفو
کد 12 رقمی شرکت IRO1TRNS0001
بازار بازار اول (تابلوي اصلي) بورس
کد تابلو 1
کد گروه صنعت 31
گروه صنعت ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي
کد زیر گروه صنعت 3110
زیر گروه صنعت توليد موتورها، مولدها و مبدلهاي الكتريكي

برکت

کد 12 رقمی نماد IRO1BRKT0001
کد 5 رقمی نماد BRKT1
نام لاتین شرکت G.Barekat Pharm
کد 4 رقمی شرکت BRKT
نام شرکت گروه دارويي بركت
نماد فارسی بركت
نماد 30 رقمی فارسی گروه دارويي بركت
کد 12 رقمی شرکت IRO1BRKT0003
بازار بازار اول (تابلوي فرعي) بورس
کد تابلو 3
کد گروه صنعت 43
گروه صنعت مواد و محصولات دارويي
کد زیر گروه صنعت 4399
زیر گروه صنعت توليد ساير محصولات دارويي

بسویچ

کد 12 رقمی نماد IRO1SWIC0001
کد 5 رقمی نماد SWIC1
نام لاتین شرکت Pars Switch
کد 4 رقمی شرکت SWIC
نام شرکت پارس‌سويچ‌
نماد فارسی بسويچ
نماد 30 رقمی فارسی پارس‌سويچ‌
کد 12 رقمی شرکت IRO1SWIC0000
بازار بازار دوم بورس
کد تابلو 5
کد گروه صنعت 31
گروه صنعت ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي
کد زیر گروه صنعت 3120
زیر گروه صنعت توليد تجهيزات توزيع و كنترل برق

بشهاب

کد 12 رقمی نماد IRO1LAPS0001
کد 5 رقمی نماد LAPS1
نام لاتین شرکت Pars Shahab
کد 4 رقمی شرکت LAPS
نام شرکت لامپ‌ پارس‌ شهاب‌
نماد فارسی بشهاب
نماد 30 رقمی فارسی لامپ‌ پارس‌ شهاب‌
کد 12 رقمی شرکت IRO1LAPS0006
بازار بازار دوم بورس
کد تابلو 5
کد گروه صنعت 31
گروه صنعت ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي
کد زیر گروه صنعت 3150
زیر گروه صنعت توليد لامپ برقي و تجهيزات روشنايي