نمایش 1–12 از 140 نتیجه

نمایش سایدبار
نمایش 9 24 36

آ س پ

کد 12 رقمی نماد IRO3ASPZ0001
کد 5 رقمی نماد ASPZ1
نام لاتین شرکت A.S.P CO
کد 4 رقمی شرکت ASPZ
نام شرکت آ.س.پ
نماد فارسی آ س پ
نماد 30 رقمی فارسی آ.س.پ
کد 12 رقمی شرکت IRO3ASPZ0008
بازار بازار اول فرابورس
کد تابلو 1
کد گروه صنعت 70
گروه صنعت انبوه سازي، املاك و مستغلات
کد زیر گروه صنعت 7021
زیر گروه صنعت پيمانكاري املاك و مستغلات

اپرداز

کد 12 رقمی نماد IRO3APDZ0001
کد 5 رقمی نماد APDZ1
نام لاتین شرکت Atieh Dade Pardaz
کد 4 رقمی شرکت APDZ
نام شرکت آتيه داده پرداز
نماد فارسی اپرداز
نماد 30 رقمی فارسی آتيه داده پرداز
کد 12 رقمی شرکت IRO3APDZ0005
بازار بازار دوم فرابورس
کد تابلو 3
کد گروه صنعت 73
گروه صنعت اطلاعات و ارتباطات
کد زیر گروه صنعت 7310
زیر گروه صنعت خدمات ارزش افزوده

اتکای

کد 12 رقمی نماد IRO3ETKZ0001
کد 5 رقمی نماد ETKZ1
نام لاتین شرکت S*Iranian Etekai
کد 4 رقمی شرکت ETKZ
نام شرکت بيمه اتكايي ايرانيان
نماد فارسی اتكاي
نماد 30 رقمی فارسی بيمه اتكايي ايرانيان
کد 12 رقمی شرکت IRO3ETKZ0008
بازار بازار دوم فرابورس
کد تابلو 3
کد گروه صنعت 66
گروه صنعت بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي
کد زیر گروه صنعت 6603
زیر گروه صنعت بيمه غيرزندگي

ارفع

کد 12 رقمی نماد IRO3ARFZ0001
کد 5 رقمی نماد ARFZ1
نام لاتین شرکت S*Arfa Steel Co.
کد 4 رقمی شرکت ARFZ
نام شرکت شركت آهن و فولاد ارفع
نماد فارسی ارفع
نماد 30 رقمی فارسی شركت آهن و فولاد ارفع
کد 12 رقمی شرکت IRO3ARFZ0001
بازار بازار دوم فرابورس
کد تابلو 3
کد گروه صنعت 27
گروه صنعت فلزات اساسي
کد زیر گروه صنعت 2710
زیر گروه صنعت توليد آهن و فولاد پايه

اعتلا

کد 12 رقمی نماد IRO3ETLZ0001
کد 5 رقمی نماد ETLZ1
نام لاتین شرکت Alborz Invest.
کد 4 رقمی شرکت ETLZ
نام شرکت شركت سرمايه گذاري اعتلاء البرز
نماد فارسی اعتلا
نماد 30 رقمی فارسی شركت سرمايه گذاري اعتلاء البرز
کد 12 رقمی شرکت IRO3ETLZ0007
بازار بازار اول فرابورس
کد تابلو 1
کد گروه صنعت 56
گروه صنعت سرمايه گذاريها
کد زیر گروه صنعت 5699
زیر گروه صنعت ساير واسطه هاي مالي

افرا

کد 12 رقمی نماد IRO3AFRZ0001
کد 5 رقمی نماد AFRZ1
نام لاتین شرکت Afra Net Co.
کد 4 رقمی شرکت AFRZ
نام شرکت افرانت
نماد فارسی افرا
نماد 30 رقمی فارسی افرانت
کد 12 رقمی شرکت IRO3AFRZ0001
بازار بازار دوم فرابورس
کد تابلو 3
کد گروه صنعت 72
گروه صنعت رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن
کد زیر گروه صنعت 7200
زیر گروه صنعت ساير فعاليت هاي رايانه اي

اوان

کد 12 رقمی نماد IRO3MOBZ0001
کد 5 رقمی نماد MOBZ1
نام لاتین شرکت Mobin One Kish
کد 4 رقمی شرکت MOBZ
نام شرکت مبين وان كيش
نماد فارسی اوان
نماد 30 رقمی فارسی مبين وان كيش
کد 12 رقمی شرکت IRO3MOBZ0004
بازار بازار اول فرابورس
کد تابلو 1
کد گروه صنعت 73
گروه صنعت اطلاعات و ارتباطات
کد زیر گروه صنعت 7310
زیر گروه صنعت خدمات ارزش افزوده

بالاس

کد 12 رقمی نماد IRO3BLSZ0001
کد 5 رقمی نماد BLSZ1
نام لاتین شرکت Const and Rail
کد 4 رقمی شرکت BLSZ
نام شرکت مهندسي ساختمان تاسيسات راه آهن
نماد فارسی بالاس
نماد 30 رقمی فارسی مهندسي ساختمان تاسيسات راه آهن
کد 12 رقمی شرکت IRO3BLSZ0001
بازار بازار دوم فرابورس
کد تابلو 3
کد گروه صنعت 45
گروه صنعت پيمانكاري صنعتي
کد زیر گروه صنعت 4520
زیر گروه صنعت ساختمان و مهندسي عمران

بپاس

کد 12 رقمی نماد IRO3BIPZ0001
کد 5 رقمی نماد BIPZ1
نام لاتین شرکت S*Pasargad Insur.
کد 4 رقمی شرکت BIPZ
نام شرکت بيمه پاسارگاد
نماد فارسی بپاس
نماد 30 رقمی فارسی بيمه پاسارگاد
کد 12 رقمی شرکت IRO3BIPZ0009
بازار بازار دوم فرابورس
کد تابلو 3
کد گروه صنعت 66
گروه صنعت بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي
کد زیر گروه صنعت 6611
زیر گروه صنعت فعاليتهاي مالي و اجرائي

بپیوند

کد 12 رقمی نماد IRO3PGRZ0001
کد 5 رقمی نماد PGRZ1
نام لاتین شرکت Peyvand Gostar
کد 4 رقمی شرکت PGRZ
نام شرکت برق و انرژي پيوندگستر پارس
نماد فارسی بپيوند
نماد 30 رقمی فارسی برق و انرژي پيوندگستر پارس
کد 12 رقمی شرکت IRO3PGRZ0003
بازار بازار اول فرابورس
کد تابلو 1
کد گروه صنعت 40
گروه صنعت عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
کد زیر گروه صنعت 4010
زیر گروه صنعت توليد انتقال و توزيع نيروي برق

بجهرم

کد 12 رقمی نماد IRO3JPPZ0001
کد 5 رقمی نماد JPPZ1
نام لاتین شرکت Jahrom Power Plant
کد 4 رقمی شرکت JPPZ
نام شرکت توسعه مولد نيروگاهي جهرم
نماد فارسی بجهرم
نماد 30 رقمی فارسی توسعه مولد نيروگاهي جهرم
کد 12 رقمی شرکت IRO3JPPZ0002
بازار بازار دوم فرابورس
کد تابلو 3
کد گروه صنعت 40
گروه صنعت عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
کد زیر گروه صنعت 4010
زیر گروه صنعت توليد انتقال و توزيع نيروي برق

بخاور

کد 12 رقمی نماد IRO3MLIZ0001
کد 5 رقمی نماد MLIZ1
نام لاتین شرکت MiddleEast LifeINS
کد 4 رقمی شرکت MLIZ
نام شرکت بيمه زندگي خاورميانه
نماد فارسی بخاور
نماد 30 رقمی فارسی بيمه زندگي خاورميانه
کد 12 رقمی شرکت IRO3MLIZ0000
بازار بازار اول فرابورس
کد تابلو 1
کد گروه صنعت 66
گروه صنعت بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي
کد زیر گروه صنعت 6601
زیر گروه صنعت بيمه زندگي