نماد وسالت

3,012 :EPS 0.35 :P/E
قدرت خریدار حقیقی به فروشنده: 3.00
خریدار فروشنده
1 1
0 0
online
بانک قرض الحسنه رسالت (وسالت)
آخرین قیمت 1,082
قیمت پایانی 1,051
قیمت میانگین 1,141
1,020
1,051
1,082
1,082
1,051
0 (%)
0 (%)
1400-09-16 1400-09-15 1400-09-14 1400-09-13 1400-09-10
بیشتر