نماد لخانه

ورود پول حقیقی: 0.00 میلیون تومان
659 :EPS 26.62 :P/E
قدرت خریدار حقیقی به فروشنده: 0.33
خریدار فروشنده
6 2
0 0
online
لوازم‌ خانگی‌ پارس‌ (لخانه)
آخرین قیمت 17,030
قیمت پایانی 17,542
قیمت میانگین 17,030
17,030
17,556
18,082
17,030
17,542
17,030 (%)
17,030 (%)
1400-09-16 1400-09-15 1400-09-14 1400-09-13
بیشتر