مجموعه:  نکته های برنامه نویسی
بدست آوردن مقدار یک Enum از عدد متناظر آن
>

;{public enum Days { Sat = 1, Sun, Mon, Tue, Wed, Thu, Fr
;(string s= Enum.GetName(typeof(Days),4

 
 
 
   
بازدید : 876
   
 
         ارسال نظر
 
نام مستعار (ایمیل) :   
آدرس سایت :  
نظر شما :  
 
    
  کلمات مرتبط : بدست,آوردن,مقدار,یک,Enum,از,عدد,متناظر,آن,آموزش,#C
  بدست آوردن مقدار یک Enum از عدد متناظر آن