مجموعه:  نکته های برنامه نویسی
ping کردن یک کامپیوتر تحت شبکه
>>


using System.Net.NetworkInformation;
{
string remoteMachineNameOrIP = "127.0.0.1";
int timeOut = 5;
Ping ping = new Ping();
// Pinging remote maching
PingReply reply = ping.Send(remoteMachineNameOrIP, timeOut);
// Displaying the result
StringBuilder sb = new StringBuilder();
sb.Append("Address:"   reply.Address.ToString());
sb.Append("\nStatus:"   reply.Status.ToString()); sb.Append("\nRoundtripTime:"   reply.RoundtripTime.ToString()); MessageBox.Show(sb.ToString(), "Ping Result: "   remoteMachineNameOrIP);
}
 
 
 
   
بازدید : 1117
   
 
         ارسال نظر
 
نام مستعار (ایمیل) :   
آدرس سایت :  
نظر شما :  
 
    
  کلمات مرتبط : ping,کردن,یک,کامپیوتر,تحت,شبکه,#C
  ping کردن یک کامپیوتر تحت شبکه