مجموعه:  نکته های برنامه نویسی
پر کردن دو DataGrid به صورت master detail
>>>این تکه کد نیاز به دو DataGrid دارد و از متد SetDataBinding برای پر کردن DataGrid ها استفاده می کند.


DataRelation myDataRelation;
myDataRelation = new DataRelation("CustOrd", ds.Tables["Customers"].Columns["CustomerID"], ds.Tables["Orders"].Columns["CustomerID"]);
// Add the relation to the DataSet.
ds.Relations.Add(myDataRelation);
GridOrders.SetDataBinding(ds,"Customers");
GridDetails.SetDataBinding(ds,"Customers.CustOrd");
 
 
 
   
بازدید : 983
   
 
         ارسال نظر
 
نام مستعار (ایمیل) :   
آدرس سایت :  
نظر شما :  
 
    
  کلمات مرتبط : پر,کردن,دو,DataGrid,به,صورت,master,detail,نکات,#C
  پر کردن دو DataGrid به صورت master detail